aximan-post6

Zítra může polovina vašich zaměstnanců odejít k jiné společnosti. Zabraňte tomu!

VÍTE, KOLIK VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ HLEDÁ NOVOU PRÁCI?

Podle zprávy Gallupu z roku 2017 o stavu amerických pracovišť 51 % současně pracujících dospělých v USA tvrdí, že hledají nové zaměstnání nebo se dívají po nových pracovní příležitostech. A co víc, jsou optimističtí ohledně svých šancí: 47 % pracovníků říká, že právě teď je vhodný čas najít si kvalitní práci.

Ne vždy tomu tak ale bylo. V roce 2012 se pouze 19 % americké veřejnosti shodlo na tom, že okolnosti byly vhodné pro nalezení nového zaměstnání. Stručně řečeno, dnešní zaměstnanci věří, že na nich čeká lepší práce – a jeden ze dvou ji opravdu hledá.

Organizace, které se spoléhají na talenty světové úrovně, musí nalézt kreativnější způsob, jak znovunalézt své nejlepší zaměstnance i v případech, kdy tradiční pobídky (například výplaty a reklama) nejsou okamžitě k dispozici. Zde je několik nápadů, jak znovuzaměstnat vaše vysoce výkonné pracovníky a vyhnout se obchodnímu zvratu.

POMOZTE VAŠIM HVĚZDÁM NAJÍT SI DÍKY VÁM NOVOU PRÁCI

V dnešním pracovním světě se předpokládá, že hledání jiné práce znamená hledat jinou práci někde jinde. Podle Gallup výzkumu 91 % zaměstnanců říká, že když naposledy změnili zaměstnání, změnili i firmy, ve kterých byli zaměstnaní. Zaměstnanci stále opouštějí organizace, ve které věří, kde milují odměny a výhody a kde jsou produktivní. Důvod? Mnoho lidí odchází kvůli špatným manažerům.

Bohužel jedinou známkou špatného manažera je neschopnost umožnit svým nejlepším lidem pohyb a změnu. Vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědní za udržení talentů, musí zajistit, aby zaměstnanci věděli, že mají možnost zůstat v organizaci. I když by to znamenalo vytvoření nových popisů práce, nemuseli by opustit stávající firmu, u které jsou zaměstnaní.

UKAŽTE SVÝM HVĚZDÁM, JAK MOHOU RŮST S VÁMI, NE BEZ VÁS

Růst není jen pro mladé, ambiciózní či konkurenceschopné – všechny lidské bytosti potřebují učit se a růst. Konverzace o vývoji se nemusí zaměřovat na platy nebo propagace, aby byly smysluplné. Růst může znamenat také učení se novým dovednostem, spolupráci s novými týmy, cestování, větší samospráva či vedení nových zaměstnanců.

Dnešní zaměstnavatelé se musí naučit přizpůsobovat a personalizovat kariérní cesty takovým způsobem, který pro ně má smysl. Nepředpokládejte; ptejte se!

NASTARTUJTE ZNOVU SVOJE HVĚZDY!

Možná si myslíte, že benefity vám pomáhají udržet si zaměstnance – ale opravdu jich využívají? Můžete si myslet, že vaši zaměstnanci vědí, jaké jsou vaše poslání a hodnoty, opravdu tomu tak je? Pokud nejsou vaši současní zaměstnanci na palubě, možná je na čase, abyste znovu předložili nabídku zaměstnavatele. Jaké sliby svým zaměstnancům dáváte? Co mohou očekávat od zkušeností získaných ve vaší organizaci?

POZNEJTE SVOJE HVĚZDY

Nedostatek uznání zůstává jedním z nejčastějších důvodů, proč zaměstnanci opouštějí organizaci. A co víc, některé výzkumy společnosti Gallup naznačují, že čím talentovanější je zaměstnanec, tím rychleji také z firmy odchází.

Je pravda, že mnoho organizací se nyní na uznání zaměřuje mnohem více, nicméně většina nebere v úvahu to, co je pro každého jednotlivce nejdůležitější.

Každý program odměňování by měl být spojen s nejdůležitějšími metrikami organizace. Kromě toho by se mělo uznávání týkat skutečně výjimečné výkonnosti. Vaši vysoce výkonní lidé rychle uvidí něco méně než dokonalost – a když uvidí ocenění za průměrnou práci, bude to pro ně jen signál k tomu, že vaše organizace není pro ně.

ZAČNĚTE KONVERZOVAT

Čas, kdy je nejlepší konverzovat o profesionálním vývoji, je předtím, než vaši hvězdní zaměstnanci najdou jinou práci. A toto je srdce znovunáboru – znovu se ptát na otázky kladené u přijímacího pohovoru, jen s novou perspektivou: Jakou práci hledáte? Jak chcete v budoucnu růst? Jaké výhody jsou pro vás nejdůležitější? Co je pro vás nejdůležitějším uznáním? Pokud jste neměli v poslední době s vašimi zaměstnanci podobný rozhovor, měli byste to velmi rychle napravit – je totiž šance, že už hledají svou příležitost jinde.

Autor: Ryan Pendell (zdroj)

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email