aximan-post4

Ukažte se na pracovišti jako skutečný vůdce

Jak už to tak bývá, někteří z nás se hodí na pozici vedoucího pracovníka více než ostatní. Ale pokud zrovna vy v této oblasti strádáte, stále pamatujte, že problémy, se kterými se potýkáte, vás mohou dovést až k samotnému úspěchu.

Nakonec můžete ovlivnit schopnosti, které jsou k vedení třeba a dát tak vašemu týmů vůdce, na kterého jen tak nezapomenou.

POROZUMĚNÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

Úspěšní vedoucí jsou velice obratní co se týče komunikace. Ta je nejspíše nejdůležitější dovedností, pokud se snažíte něco vybudovat. A co z vás tedy udělá dobrého „komunikátora“? Dionne Mahaffey za svoji kariéru kouče obchodu a vedení nasbírala hned několik postřehů, o kterých si zde něco bližšího můžete přečíst a mohly by vám v budoucnu pomoci.

Vždy řádně prozkoumejte situaci ze všech množných úhlů, než se pustíte do jakéhokoli řešení. Popřemýšlejte nad tím, koho se bude týkat, čeho se bude týkat a jak chcete provést úkony, které zahrnuje. Vždy se sami sebe ptejte na tyto otázky: S jakým problémem se zde potýkáme? Jak jej můžeme vyřešit? Po kom chci, aby dělal dílčí činnosti? S jakými překážkami se můžeme setkat? Jaké nástroje mohu/musím poskytnout svému týmu, abych celý proces urychlil/a?

Ujistěte se, že všichni rozumí tomu, co jim sdělujete. Podat zprávu o situaci dokáže každý. Pravá síla vůdce spočívá v ujišťování se, že všichni, kterých se zpráva týká, jí rozumějí. Neváhejte se opakovat a zajistit tak lepší porozumění v kolektivu. Vždy se ptejte, zda má někdo nějaké otázky či komentáře k dané situaci. Na konci vašeho proslovu k týmu – sdělování „vaší zprávy“ – jim dejte pět až deset sekund na otázky a komentáře. Zajistíte tím lepší obecné porozumění situaci.

Situaci vždy dobře zvažte a zabraňte tak vzniku konfliktů. Vzniklým konfliktům mezi vašimi zaměstnanci se věnujte přednostně a řešte je s maximální obezřetností. Pokud byste je nechali být, riskujete vznik toxické atmosféry na vašem pracovišti, kde by o vás lidé již nemuseli smýšlet jako o schopném vůdci. Problémům můžete předejít tím, že budete sledovat emocionální spouštěče vašich zaměstnanců a učit se z toho. Například si můžete všímat jejich pracovního stylu: Někteří berou svoji práci velmi metodicky – zapojí se do práce až do samotného konce projektu. Někteří celý čas, který na projekt mají, prokrastinují a vše se snaží dohnat až na poslední chvíli. Sledováním těchto pracovních stylů se můžete vyhnout konfliktům tak, že lidi se stejným pracovním stylem dosadíte do stejného týmu.

Specificky a náležitě chvalte jednotlivce i celý tým. Vaše pochvala by měla vyznít autenticky k dosaženým cílům, nikoli jako prázdné gesto z donucení. Mělo by to být něco v tomto duchu: „Analýza, kterou jste provedl, nám poskytla informace, které bychom jinak jen těžko shromažďovali.“ Taková pochvala vyzdvihuje konkrétní čin, který oceňujete a zároveň v jednotlivci podporuje chování, které je žádoucí.

ZAPOJTE I OSTATNÍ

Abyste se mohli považovat za schopného vůdce, musíte být schopni zapojit do práce všechny. Sjednocení týmu a jeho plné zapojení do pracovního procesu – zapojení všech jeho součástí – může trvat delší dobu a bude vyžadovat určitou předvídavost, ale později může přinést tučnou odměnu ve formě zvýšení pracovní efektivity a důvěry v kolektivu.

Zvažujte silné a slabé stránky každého jednotlivce – stejně jako jejich zájmy. Úkoly přiřazujte lidem na základě jejich pozorování nebo zpětné vazby získané od jejich spolupracovníků. Pokud jsou vaši zaměstnanci zruční v daném ohledu a mají o něj skutečný zájem, jejich produktivita bude růst.

Sdělujte změny a plány, které jsou v dohledné budoucnosti vašim zaměstnancům a ujistěte se, že jsou informováni. Tento „čas navíc“, který do nich tímto způsobem investujete, se dozajista vyplatí. Prosté obeslání hromadným e-mailem by mělo postačit. Tento přístup jim dodá pocit, že jim společnost věří a pozvedne jejich loajalitu k vám i společnosti.

Podporujte zpětnou vazbu týkající se úkolů týmu, agend v projektech nebo politik pracoviště. Vytvořte na pracovišti atmosféru, která v případě potřeby umožní zaměstnancům pohodlně vás oslovit. Například se s nimi můžete domluvit na tom, že pokud dveře vaší kanceláře budou otevřené, mohou za vámi kdykoli přijít. Tímto prostým aktem jim ukážete, že se zajímáte o jejich osobu.

BUĎTE UČENLIVÝ

Čerpání z jistých zdrojů vám může pomoci zůstat na své cestě úspěšného vůdce, i když narazíte na překážky. Následují dva zdroje, ze kterých můžete v těchto situacích čerpat a překonat tak problémy na své cestě a jít si dál za svým cílem – stát se úspěšným vůdcem.

Odborná, praktická příprava zaměřená na rozvoj vedení. Trénink založený pouze na lekcích, četbě článků a sledování prezentací či demonstrací vám mnoho nepomůže. Spíše vyhledávejte tréninky založené na diskusi v kolektivu, které malou skupinu lidí vedou k praktickému použití konceptů, které jste se naučili nebo se zde učíte a následně vám umožní vyučovat ostatní to, co jste se zde naučili. Pokud se snažíte se naučit a pamatovat si nové informace a koncepty, aktivní výuka je cesta, kterou byste se rozhodně měli vydat.

Najděte si mentora. Váš mentor nemusí nutně pracovat ve stejné společnosti nebo ve společnosti se stejným zaměřením jako má ta vaše. Důležité je, aby měl stejné filosofické smyšlení o vedení, jako máte vy sami. Nehledáte někoho, kdo by zcela překopal vaše já. Snažíte se najít člověka, který vám poskytne podporu a vedení nezávisle na vašich vůdcovských cílech a stylu managementu. Najděte si někoho, s kým budete rádi trávit čas, někoho, kdo vám může nabídnout moudrost a zkušenost a hlavně s vámi bude jednat na rovinu.

Při procesu nabírání zkušeností budete muset často postupovat způsobem pokus a omyl. Ale z neúspěchu nemějte vůbec strach, právě neúspěchy vás učí. Ukazují vám totiž místa, ve kterých máte slabost a potřebujete se zdokonalit.

Nepřestávejte se zdokonalovat a učit ani ve chvílích, kdy cítíte, že zažíváte úspěch. Neustálé učení a zdokonalování se vám v budoucnu umožní stát se skutečným profesionálem svého oboru.

Užívejte si své práce a respektujte ostatní.

 

Autor: Dionne Mahaffey (zdroj)

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email