aximan-post2

Objevte identitu značky pro vašI firmu

Na reklamy je ročně vynaloženo přes 500 miliard dolarů. Průměrný americký občan je vystaven až třem tisícům reklam denně. Každou hodinou je v televizi odvysíláno 15 minut reklamy. Tato skutečnost poukazuje na značný konkurenční boj mezi značkami na trhu. Důležitou roli zde zastává identita značky, kterou propagujete. Máme pro vás několik tipů!

JAK VYBUDOVAT IDENTITU FIREMNÍ ZNAČKY VE DVOU KLÍČOVÝCH LEKCÍCH:

K této záležitosti je třeba mnoho marketingových tahů a mnoho lidí zabývajících se touto problematikou. Jen v USA funguje přes šest milionů firem. Všichni se snaží prosadit svoji vlastní identitu značky. Jak tedy obstát před takovou konkurencí? Jak na sebe upoutat pozornost?

Zde přichází do hry „branding“.

CO JE TO BRANDING?

Jedná se o odlišení výrobku či služby od ostatní konkurence. Jde především o budování identity značky, kterou si lidé budou pamatovat a reagovat na ni určitým způsobem. Jednoduše charakter či identita vaší značky.

Branding je velice důležitý. Pokud firma nemá nápaditý branding, potom zahazuje peníze investované do marketingu. Ptáte se proč? Bez cílené zprávy na spotřebitele je firma mezi ostatními neviditelná. Nikdo si je nezapamatuje, splyne s ostatními.

Cílem marketingu je především představit vaši nabídku někomu, kdo ji poté bude pravidelně využívat a sžije se s ní.

OBJEVTE IDENTITU VAŠÍ ZNAČKY

Až příliš často se lidé snaží „vysnít si“ charakter značky pro jejich společnost. Ale tuto záležitost si nelze vysnít. Identitu vaší značky musíte objevit. Je to něco, co musíte objevit o vaší společnosti, i vás samých.

Správný branding by měl vycházet z kultury vaší společnosti a jejího poslání. Pokud se lidé snaží vytvořit identitu značky, která je odlišná od cílů a poslání společnosti, výsledek pak často působí domýšlivě či nejasně, nebo může působit jako klišé.

PODSTATA SPOLEČNOSTI

Branding by měl odrážet firemní obchodní plán, její poslání a hodnoty. Nejdříve je třeba se zaměřit na vaši firmu a prozkoumat jak jako celek fungujete. Co je pro vás jako celek jádrovou hodnotou. Musíte se zaměřit na skutečnou podstatu vaší firmy a opravdu hluboce ji pozorovat, abyste nalezli vaši pravou tvář. To je skutečnost, kterou poté budete prezentovat vašim zákazníkům. Všechny vaše marketingové tahy by měly být ve shodě s touto tváří. Tímto získáte pozornost a průraznost, protože jste stvořili identitu společnosti, kterou jste sami objevily ve vaší firmě.

PŘÍSADY PRO STVOŘENÍ IDENTITY ZNAČKY

Sice není známý žádný zaručený postup pro objevení identity vaší značky, ale je zde několik způsobů, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. V několika následujících bodech, je hned několik tipů, které by vám mohli pomoci, při tvorbě charakteru vaší značky:

  • Poslání společnosti

Je tím nejdůležitějším elementem pro cestu k identitě značky. Poslání je hnací silou vaší společnosti a udržuje ji v chodu. O identitě vaší značky by se dalo uvažovat jako o vyjádření vnitřního cíle vaší společnosti světu. Podívejte se na to následujícím způsobem: proč vaše společnost existuje? Pro jaký účel vznikla? Máte majetky, zaměstnance, obchodní vztahy a vnitřní systém… Ale z jakého důvodu?

  • Hodnoty

Co je pro vaši společnosti důležité? Na co kladete důraz? Každá společnost má určité ideály, ke kterým se upíná. Může se jednat o cokoli. Nezáleží na tom, jaké hodnoty to jsou, díky nim se stáváte unikátními na trhu. Proto jsou také velmi důležitou součástí budování identity značky.

  • Kultura

Každá společnost světa má svůj vlastní charakter – svůj vlastní styl. Ať už je ten váš jakýkoliv, přijímejte jej a dávejte najevo. Možná je ve vašem okolí milion konkurenčních společností, ale vy jste tu pouze jednou. Firemní kultura tvoří samotné základy toho, co jste.

  • Historie

Vaše minulost o vás vypovídá mnohé. Může vám také pomoci při určování vaší současné identity. Jaké hodnoty uznávali zakladatelé společnosti? Čeho se snažili dosáhnout? Odněkud jste vzešli. Vaše kořeny představují nedílnou část vaší značky.

  • Plány

Kde vidíte vaši společnost v následujících deseti letech? Jakým směrem jde? Vaše obchodní plány a strategie určují způsob, kterým se firma prezentuje. Tyto složky by měly být zahrnuty ve vašem brandingu. Pokud se zaměřujete na nižší třídu trhu, neprezentujte vaši společnost jako luxus. Vaše značka by měla zahrnovat vaše reálné cíle.

  • Zákazníci

Vše směřuje právě k tomuto bodu. Zákazníci rozhodují o existenci vaší společnosti. Ptejte se nato, co potřebují, a co si o vás myslí. Porozumění vašim zákazníkům, je klíčovým faktorem a nedílnou součástí identity značky. Pokud nevíte, ke komu se snažíte promlouvat, proč byste se vůbec měli snažit něco sdělit?

Hledání charakteru vaší značky může být zdlouhavé a možná se budete muset opravdu hluboce zamyslet, než přijdete na to, co vaši společnost dělá jedinečnou. Trik je v tom, dívat se na věci takové, jaké opravdu jsou. Každá značka je ve své podstatě nádherná a každá z nich je inspirující.

Ale všechny musejí být nejprve objeveny!

 

Autor: Matt Hanses (zdroj)

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email