aximan-post1

Jednoduché techniky seberozvoje a osobního růstu

V těchto dnech jsou techniky seberozvoje a osobního růstu velmi populární. Reakcí na tuto skutečnost je neobyčejně vysoký počet knih, článků a webů zaměřujících se na tato témata. Vypadá to, že se lidé začali obracet do svého nitra, aby nalezli řešení svých problémů. Hledají zejména znalosti, techniky, přednášky a lidi, kteří by jim mohli pomoci se v daném tématu orientovat a pomoci jim řešit problémy, které se v jejich životě vyskytují. Je zřejmé, že jsme jako společnost pochopili, že pokud se budeme učit a rozvíjet, můžeme vyřešit mnoho problémů, se kterými nás život seznámí.

CHCETE-LI ZMĚNIT SVÉ NITRO, MUSÍTE NA NĚM PRACOVAT.

Články a knihy vám dozajista poskytnou inspiraci, avšak nestačí je pouze číst a dumat nad nimi. Techniky a skutečnosti, o kterých si čtete, musíte poté také procvičovat. Aby došlo ke změně vašeho nitra, bude zapotřebí odhodlání, touhy a motivace ke změně z vaší strany.
Jakmile započnete tento proces vnitřní změny, dozajista narazíte na blok. Tento blok, který vám ve změně bude bránit, bude tvořen převážně vaším neodhodláním ke zbavení se starých zvyků, vaším podvědomím, které je již navyklé na současný program a jistou část budou tvořit i lidé ve vašem okolí.

Vaše touha po změně a vybudování si nového života musí být dostatečně silné na to, aby překonaly lenost, nutkání se vzdát, strach a rozmanité podněty, které vám budou servírovat lidé z vaší rodiny, kamarádi nebo kolegové.

JEDNODUCHÁ TECHNIKA

Remeze Sassona (autora článku) již od mladých let zajímalo odvětví seberozvoje. Vždy zde nacházel zdroj vnitřní síly, štěstí a zlepšování kvality svého života.

Objevil jednu velice účinnou a jednoduchou metodu. Tato metoda spočívá ve sledování chování lidí v různých situacích. Jakmile nastanou situace, ve kterých jste již viděli různé lidi jednat, sledujete své vlastní jednání a porovnáváte jej s jednáním ostatních.

Pokud spatříte nějakou vlastnost nebo určitý osobnostní znak, který se vám nelíbí, sledujte své chování v situaci, kdy jste viděli, že se lidé právě takto chovali. Zjistíte tak, zda vy takovéto vlastnosti máte také. Pokud ano, jednoduše si danou situaci představte a své osobě přisuďte opačnou reakci na podnět, který vás donutil chovat se špatně. A představte si sami sebe v mnoha různých situacích, kdy použijete tento nový způsob myšlení a chování. Dozajista si uvědomíte, že toto nové chování (tedy opačné tomu špatnému) vám přináší celou řadu benefitů.

Naopak, pokud při pozorování ostatních narazíte na chování, které se vám líbí a mohlo by pro vás představovat hodnotu, přemýšlejte nad benefity, které vám přinese. Jak by změnilo váš život, kdybyste jej přijali za své. A znovu si sebe představte v situacích, kdy se tak zachováte. V této představě se vžijte do vaší osoby a dbejte i na pocity, které vás v této situaci doprovází. Takto mnohem lépe ukážete svojí mysli, že je pro vás jiná cesta výhodnější než ta, po které jste doposud kráčeli a adaptujete nový způsob reakce na vámi zvolené situace.

Touto cestou můžete vylepšit ve svém životě mnohé. Navíc tuto techniku lze provádět prakticky kdekoli – na ulici, v práci, doma, kdekoli. Většinou, když s někým mluvíme, neustále přemýšlíme, co odpovíme nebo jen soudíme, co ostatní lidé říkají. Pokud se ale vyvarujeme souzení ostatních a namísto toho se budeme soustředit na věci, které se od nich můžeme naučit – jak jednat s lidmi, jak reagovat na určité podněty a chovat se v určitých situacích – budeme denně posouvat svůj život kupředu namísto stagnace.

Navíc v průběhu tohoto procesu lépe pochopíte, jak funguje lidská mysl a jak myšlenky ovlivňují chování člověka jako takového.

TIPY K TECHNICE JEDNODUCHÉHO SEBE-ROZVOJE

1)    Pozorujte, jak se lidé chovají v různých situacích a na různých místech – doma, v práci, super-marketu, na autobusové zastávce, ve vlaku, na ulici. Můžete pozorovat a učit se i z rozhovorů v televizi.

2)    Sledujte způsob, kterým se lidé vyjadřují, reagují, chodí a jakým se k nim chovají ostatní.

3)    Soustřeďte se na způsob, kterým lidé používají svůj hlas a jak lidé reagují, když slyší jisté hry s hlasem ostatních. Pozorujte, jak se cítíte, pokud lidé například křičí nebo naopak mluví jemně. Jestliže jsou lidé naštvaní, šťastní či uražení nebo šťastní a klidní – každý detail, slyšitelný v hlase ostatních dodává situaci zcela jiný nádech.

4)    Pokud se vám nelíbí nějaká část vašich pozorování, snažte se pochopit. proč tomu tak je a zda se takto chováte také v obdobných situacích. V momentech, kdy analyzujete tyto skutečnosti je nadmíru důležité být k sobě maximálně otevření a upřímní.

5)    Zjistíte-li, že některé z nežádoucích vlastností či způsobů chování používáte také, přiznejte si to. Čiňte tak pokaždé, když se při tom přistihnete a až se vám podobná situace naskytne v budoucnu, sledujte bedlivě své myšlenky a chování. Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste se nevyžádanému chování vyvarovali.

6)    Přehrávejte si v mysli, jak byste se chtěli v určitých situacích chovat. Přehrávejte si tuto situaci v hlavě klidně několikrát denně.

7)    Naopak najdete-li u někoho takové chování nebo rysy, které chcete adaptovat, snažte se takové chování napodobovat. A jako v předchozím případě, přehrajte si situaci v hlavě. Ve své představě se chovejte tak, jak byste se chtěli chovat v realitě, až se vám podobná příležitost naskytne.

8)    Stále dokola v hlavě omývejte, jak byste se chtěli chovat a jak byste chtěli v určitých situacích reagovat. Připomínejte si, jaké změny chcete učinit a usilujte o realizaci vámi navržených změn. Pokaždé, když se začnete chovat jako vaše staré (nežádoucí) já, připomeňte si, proč jste vaše změny zavrhli a proč je chcete uskutečnit. Jaké výhody vám změna přinese a jak se váš život prosazením změny změní? Jednejte v souladu s vaším rozhodnutím změnit se k lepšímu.

9)    Výsledky se nemusí dostavit přes noc nebo o několik dní později. Může trvat i delší časový interval, než změny adaptujete. Proto nebuďte zklamaní a pracujte dále na své proměně. Výsledky totiž budou stát za to. Nezáleží na tom, kolikrát se vám nepovedlo zachovat se určitým způsobem. Důležité je se nikdy nevzdávat a udržet si svůj směr. Učiníte-li tak, zjistíte, že se váš život konečně ubírá žádoucím směrem.

 

Autor: Remez Sasson (zdroj)

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email