aximan-post8

Devět dovedností potřebných k vedení

Pokud chcete jak uspět, musíte vědět, jak vést ostatní.

Vůdcovství je ve své podstatě souhrn vlastností, které inspirují ostatní k nejlepšímu výkonu, který můžou podávat. Pak už záleží jen na tom, jaké vlastnosti, které mají tento efekt, jako vůdce máte.

V tomto článku se podíváme na devět aspektů, které by vůdčí postava měla rozvíjet.

1)      POTŘEBUJETE ZNÁT CÍL SVÉ CESTY

Základním bodem existence každého vůdce by měl být cíl jeho cesty. Jak byste mohli správně vést kolektiv či firmu, když ani nevíte, jakým směrem se chcete ubírat? V současnosti působí velmi mnoho vůdčích postav, které právě v tomto ohledu nemají žádné konkrétní představy.

Pokud chcete svůj kolektiv či firmu vést k lepším zítřkům, nezapomeňte si nejprve vybrat cestu, po které chcete kráčet.

2)      MOTIVUJTE OSTATNÍ

“Chcete-li postavit loď, můžete svolat muže, rozdat jim práci a nutit je tvrdě pracovat. Nebo je můžete naučit snít o moři a jeho nekonečných vodách.

— Antoine de Saint-Exupéry (spisovatel, filosof a humanista)

Nemusíte chtít po ostatních, aby vás následovali. Zkrátka je naučte milovat to, co sami milujete. Lidé vás poté budou velice rádi následovat, protože nyní máte společné cíle a představy o budoucnosti. Navíc všichni citově tíhnete ke stejné záležitosti a všichni jste motivovaní táhnout za stejné lano.

3)      PŘÍKLADY TÁHNOU

Vedení kolektivu není jen o prezentaci myšlenek a dlouhých proslovech. Čeká se od vás, že vaše jednání nebude v protikladu s tím, co kážete. Buďte prvním člověkem, který poslechne vaše rady a slova. Udělejte ze sebe příklad pro ostatní.

Velmi dobře se k tomuto tématu vyjádřil Albert Schweitzer:

“Jít ostatním příkladem, není to nejdůležitější při působení na ostatní. Je to to jediné, na čem záleží.

— Albert Schweitzer (filosof, hudebník a lékař)

4)      PŘEBÍREJTE ZODPOVĚDNOST

K vítězství se přihlásí mnoho lidí, u prohry však zůstává pouze jeden viník. – John F. Kennedy

Pravý vůdce převezme zodpovědnost za své činy a rozhodnutí. Vezme zkušenosti, které při neúspěších získal, vylepší podmínky a třeba i směr svého působení a začne znovu. Tolikrát, kolikrát to bude zapotřebí. Velmi dobře ví, že je zodpovědný za úspěchy či neúspěchy svého jednání.

5)      POTŘEBUJETE VĚDĚT, JAK SE SOUSTŘEDIT

Mezi výsady velkého muže patří umění rozpoznat, kdy je třeba důležité záležitosti odložit proto, aby jeho pozornost mohla být věnována těm životně důležitým. – Brandon Sanderson (americký sci-fi spivoatel)

Dobře vést znamená vědět, jakým směrem máte směrovat svoji pozornost. Tedy, které záležitosti jsou natolik esenciální, že si ji zasluhují. Dobrý vůdce také ví, že vedení není o tom dělat vše správně, ale věnovat se správným záležitostem.

Dobrý vůdce se soustředí na správně věci.

6)      POTŘEBUJETE ZNÁT SVÉ SILNÉ STRÁNKY

Dříve než ve vizi lidé začnou věřit ve vůdce. – John Maxwell (veřejný mluvčí, spisovatel a pastor)

Než lidé začnou věřit ve vaši vizi a vám prezentovanou budoucnost, musí věřit ve vás. Proto je naprosto nutné, abyste znali své silné stránky a neustále je rozvíjeli, abyste sami sebe začali chápat jako člověka, který si zaslouží být následován lidmi.

7)      POZNEJTE I SVÉ SLABÉ STRÁNKY

Nejlepším praktikem je člověk, který je dostatečně při smyslech nato, aby najmul lidi nato, co chce, aby dělali a dostatečně rezistentní na to, aby se vyhnul sporům s nimi. – Theodore Roosevelt

Dobrý vůdce zná nejen své silné stránky, ale je si vědom i těch slabých. Záležitosti, ve kterých se jeho slabé stránky projevují, přenechá lidem, kteří jsou v daném ohledu silní. A tak zajistí úspěch pro celou operaci.

8)      ROZVÍJEJTE OSTATNÍ

Mnohé vůdčí postavy se domnívají, že cílem je si získat masy lidí na svoji stranu. Ale pravým cíle vedení je získat si na svoji stranu co nejvíce dalších vůdců. Jen takto docílíte jisté změny ve světě.

Průměrní vůdci nastavují laťky sami sobě. Dobří vůdci nastavují laťky ostatním a velcí vůdci inspirují ostatní k tomu, aby si posunuli svoji vlastní laťku. – Orrin Woodward (populární knižní autor)

Rozvíjejte ostatní do doby, než si sami začnou nastavovat vyšší cíle a půjdou za hranice svých vlastních možností. Možná vás překvapí, jak daleko budou schopni dojít.

9)      DOKONČETE ZAPOČATOU PRÁCI

Pouze skutečný vůdce může na konci všeho stát na postu vítězů.

Skutečný vůdce totiž dokáže svoji vizi změnit v realitu, doslova dává samotnému úspěchu možnost existovat. Na své cestě mnohé obětuje, hodně si protrpí, ale na jejím konci uspěje.

Velcí vůdci vždycky dokončí práci, kterou započali. Plní své mise a na tohle dobrodružství s sebou berou i své podřízené.

 

Autor: Mr. Self Development (zdroj)

Sdílej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email